Speel een seizoen gratis mee met de interne competitie

Bent u een thuisschaker en twijfelt u of uw schaakvaardigheden goed genoeg zijn……. Of zoekt u een activiteit buiten de deur die èn gezellig is èn uw hersencellen stimuleert…….Of welke andere goede reden dan ook…

KOM SCHAKEN BIJ DE GROENE ZES EN SPEEL HET EERSTE JAAR GRATIS MEE MET DE INTERNE COMPETITIE OP DE DONDERDAGAVONDEN!

Interesse! Stuur een mail naar Nico via nicoweel@degroenezes.nl. Of loop bij ons binnen op de donderdagavond in het Vereenigingsgebouw aan de Hoofdstraat 206 in Bovenkarspel.

Tot ziens op de donderdagavond.

Met vriendelijke groet,

Ron Smit